שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

עמוד האש ועמוד הענן

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"א סיון תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, 1.ממתי בדיוק התחיל ללוות עמוד האש ועמוד הענן את בנ"י? האם מרגע שיצאו ממצרים או מתחילת מסעם השני? 2.עד מתי ליווה אותך?ובמשך כמה זמן? 3.האם אפשר להגיד כי נעמי נקראה כך מכיוון שבהתחלה חיייה היו נעימים ואח"כ היא מבקשת שיקראו לה מרה מכיוון הסבל והמרירות שעברה בחייה? 4.האם פרעה טבע בקריעת ים סוף? ולמה?
תשובה
לשואל שלום, אשיב על שאלותיך לפי סדרן: שאלה 1: כשהגיעו בני ישראל לסוכות מיד הקיפם ה' בענני כבוד (שישה בשישה צדדים ואחד שמיישר דרכם. ראה רש"י לבמדבר י, לד), כמצויין בתרגום יונתן (שמות יג, כ): "וּנְטָלוּ מִסֻּכּוֹת אָתַר דְּאִתְחַפִּיּוּ בַּעֲנָנֵי יְקָרָא". שאלה 2: באשר לחתימת עידן עמודי הענן והאש אומרים חז"ל (תענית ט ע"א): רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה ואהרן ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר וענן ומן. באר - בזכות מרים, עמוד ענן - בזכות אהרן, מן - בזכות משה. מתה מרים - נסתלק הבאר... וחזרה בזכות שניהן (משה ואהרן). מת אהרן - נסתלקו ענני כבוד... חזרו שניהם בזכות משה. מת משה - נסתלקו כולן וכו'. כלומר ענני הכבוד ליוו את בני ישראל במשך ארבעים שנות המדבר (היתה הפסקה זמנית עם פטירתו של אהרן הכהן). שאלה 3: כדבריך הסבירו הרבה מן המפרשים. למשל, האלשיך הקדוש (רות א, כ): "אל תקראנה לי נעמי להחשיבני נעימה במעשי, כי המר שדי לי מאד, כי בי נגע הדבר, כי מצאוני צרות רבות ורעות, ולא חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינא". שאלה 4: בשאלת סופו של פרעה נחלקו התנאים בביאור הפסוק "לא נשאר בהם עד אחד" – האם המשמעות היא שלא נותר אף אחד, או שמא, לא נותר אלא אחד, והוא פרעה. זו לשון המכילתא (בשלח ב, ו): "לא נשאר עד אחד – חוץ מפרעה, ויש אומרים, באחרונה ירד פרעה וטבע". וכך מבאר האלשיך הקדוש על פסוק זה (שמות יד, כח) את דברי הסוברים שפרעה נותר בחיים: "לא מאהבתו אותו הצילו הוא יתברך, כי אם למען יספר באזני העמים, שמלאך רע יענה אמן, ויתן עדותו, ויצדקו מעשה ה' לעיני העמים". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il