שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

למנות ערלה בעציץ נקוב - המשך

undefined

מכון התורה והארץ

כ סיון תשע"ג
שאלה
שאלני שואל ספרדי, אם לפי שו"ע (רצד, כו) ניתן להקל, כי הוא כתב שעציץ לא נקוב חייב ומשמע שחייב בוודאות כמו עציץ נקוב?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' בדעת השו"ע רבו הדעות וההסברים, יתכן שכתב רק לחומרא (מנחת שלמה סי' ע) אבל לא לדינא, ויש שהסבירו שרק מדרבנן חייב. כמו כן אפשר לומר שהשו"ע דן על חרס ועץ שאינו נקוב, אבל באינו נקוב כזכוכית ומתכת בכך גם השו"ע יודה שאיננו חייב (מדאורייתא או מדרבנן). על כן נראה שכיוון שהדיון הוא בערלה דאורייתא (אין לצרף דעת המל"מ) יש להחמיר ככל ספק בדאורייתא, ולא להעביר מאינו נקוב לנקוב בודאי לא לכתחילה. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il