שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

עורלה מעץ שהוציא פירות מאוחר - המשך

undefined

מכון התורה והארץ

כ סיון תשע"ג
שאלה
שאלני שכני שיש לו כזה עץ שהוציא פירותיו רק אחרי 6 שנים, האם יש בו דין נטע רבעי? החזו"א, ס, ט כותב שכן, אך מפורש בבעלי התוספות, מושב זקנים בפרשת קדושים, בשם הר"מ, שפטור גם מרבעי.
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' אין ערלה בעץ המניב רק לאחר שש שנים, אם כוונת לחזו"א (סי' ב ס"ק ט) שם מדובר בסייג וכדו' שלא נחשב גידול המחייב כלל ומשעה שחשב לאכילה זו כנטיעה חדשה, אבל עץ רגיל שלא הניב עדיין אין לאסור. בברכת התורה והארץ יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il