שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

לקבור גוי בבית קברות יהודי

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"א תמוז תשע"ג
שאלה
האם מותר לקבור גוי בבית קברות יהודי? ומה המקורות? אשמח שהרב
תשובה
שלום רב: בית יוסף על יו"ד סימן שסז \{א\} קוברין מתי גוים עם מתי ישראל ומנחמין אבליהם מפני דרכי שלום. ברייתא סוף פרק הניזקין (גיטין סא.) ופירש רש"י עם מתי ישראל. לא בקבר ישראל אלא מתעסקים בהם אם מצאום הרוגים עם ישראל. וכתב עליו הר"ן (כח. ד"ה קוברין) ולישנא לאו דוקא דהוא הדין כשמצאו מתי גוים לבד שמתעסקים בהם מפני השלום וכן לפרנס ענייהם ולבקר חוליהם ובפירוש אמרו בתוספתא (שם פ"ג הי"ח) מספידין מתי גוים ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום ובירושלמי (שם פ"ה סוף ה"ט) לא שנו "עם" בכל אלו כלל ומכל מקום לא שיהו קוברין אותן אצל ישראל דהא אין קוברין רשע אצל צדיק אלא לומר שמתעסקין עמהם עכ"ל: כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il