שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

כניסה לשירותים עם הכיתוב: ה' הוא המלך

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ב סיון תשע"ג
שאלה
בס"ד לכבוד הרב שלום, 1.יש חולצה שכתוב עליה "מי מעז להלחם במלך" מקדימה, ומאחורה "ה’ הוא המלך"- האם יש בעיה להכנס עם חולצה זו למקומות מסויימים? האם יש פוסקים שמקלים? {כי עד היום ידעתי שאין בכך בעיה..} 2.בנוסף, מה לגבי נייר טואלט שכתוב על אריזתו "שבת"? הבנתי שהיום לא כותבים את זה כיוון שזה אחד משמותיו של הקב"ה ויש בכך בעיה. אך מצאתי מקומות רבים בהם כתוב ממש המילה "שבת" ללא ראשי תיבות, הפסקות בין האותיות וכד.. מה לעשות?
תשובה
לשואלת, שלום! 1. עדיף ללבוש משהו מעל הכיתוב כשנכנסים לשירותים, אבל המיקל יש לו על מה שיסמוך. 2. "שבת" אינו שם ה' כלל וכלל. הרחבה: 1. יש שבעה שמות ה' שאסור למוחקם, אסור לעמוד בפניהם ללא בגדים ואסור להיכנס עמהם לשירותים, והם: י - ה - ו - ה (זהו "השם המפורש" שאסור לבטא אותו). א - ד - נ - י. א - ל. א - ל - ה - י - ם. א - ל - ו - ה. ש - ד - י. צ - ב - א - ו - ת (כמובן, כשנכתבו ללא המקף ששמתי בין האותיות). הכינוי "המלך" איננו שם ה'. לגבי האות ה', יש אומרים שהיא נחשבת כשם ה', כי כתיבתה היא חלק מהשם המפורש (שו"ת תורה לשמה סימן תכג; ועיין רמ"א ביו"ד סי' רעו ס"י לגבי י"י, שאין למחקו שלא במקום הצורך). ברם, רוב ככל האנשים הכותבים את האות הזו מתכוונים לקיצור של המילה "השם" ולא לרמוז לשם המפורש. לכן הדעה המסתברת יותר היא שאין בה קדושה (וכך מוכח בערוך השלחן יו"ד סי' רעו סכ"ח, שכתב שאין קדושה ב"אי"ה". דיון על כך בספר 'גנזי הקודש' עמ' פח-פט, ולרוב הדעות שם מעיקר הדין אינו טעון גניזה). אלא שאע"פ שאין בו קדושה ואינו טעון גניזה, מאחר שהכוונה לרמוז לקב"ה - אין זה כבודו לנהוג בו בזיון (כך בערוך השלחן שם לגבי אי"ה). לפיכך היה נראה לי שאין להיכנס לשירותים עם הכיתוב הזה ללא כיסוי (בדומה לכך בט"ז סי' כא סק"ג לגבי טלית). על שם ה' ממש יש מחלוקת אם צריך כיסוי אחד או שניים (משנה ברורה סימן מג ס"ק כה), והשיטה העיקרית בהלכה היא שדי בכיסוי אחד (ראו בהרחבה ב'גנזי הקודש' מילואים סימן ב), וקל וחומר במקרה זה, שלא מדובר על שם ממש. ברם, ראיתי שהרב דב ליאור שליט"א כתב באתר זה שניתן להיכנס עם החולצה הזו לשירותים, מאחר שאין עליה שם המפורש. כנראה לדעתו אין בכך בזיון, ואני מבטל דעתי ולא יכול לומר שזה חיוב, אם כי עדיין נראה לי שרצוי לכסות את הכיתוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il