שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • גוי של שבת

אמירה לגוי מערב שבת

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

ט סיון תשע"ג
שאלה
האם מותר לי לבקש מגוי לקנות עבורי חפץ ביריד מכירות המתקיים בשבת כשהמוכרים ביריד הם גויים?
תשובה
אסור לומר לגוי, אפילו ביום חול, לעשות מלאכה עבור יהודי בשבת. במקרה המתואר, היריד מתקיים דוקא בשבת וממילא אמירה לגוי שיקנה עבורך דבר מהיריד נחשבת לאמירה מפורשת לחלל שבת עבורך. הדרך הנכונה לפי ההלכה היא או לומר לגוי בדרך רמז ביום חול שאתה רוצה שיקנה עבורך מהיריד, כגון: שתאמר לו מדוע לא קנית לי ביריד הקודם את חפץ פלוני? או תוכל לומר לו קנה לעצמך את החפץ ביריד ואני אקנה אותו ממך לאחר השבת (שולחן ערוך סימן שז סעיפים ב' ג' ובמשנה ברורה). הרב מיכאל יומטוביאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il