שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

להעדיף את השוכר ולהאריך חוזה שכירות

undefined

הרב מיכאל יומטוביאן

י"ב סיון תשע"ג
שאלה
אני משכיר דירה לאדם שהחוזה מסתיים עימו בעוד חדשיים. חבר שלי רוצה לשכור ממני את הדירה אך השוכר הנוכחי מעונין לחדש את החוזה, האם מותר וראוי לי להעדיף את החבר על פני השוכר הנוכחי?
תשובה
אם אינך מפסיד בכך שאתה ממשיך עם השוכר הראשון עליך להעדיף אותו ולהשכיר לו את הבית. דין זה מסתעף מהלכה הנקראת בלשון חז"ל דינא דבר מיצרא כלומר החובה להעדיף מכירת קרקע לשכן שיש בבעלותו קרקע בסמוך לקרקע הנמכרת. בדומה לדין זה, גם במקרה שלנו כתבו הפוסקים שצריך להעדיף את השוכר הראשון. אך כאמור אם המשכת החוזה עם השוכר הראשון גורמת להפסד אינך חייב להמשיך עם השוכר הראשון. הרב מיכאל יומטוביאן הרחבה: המקרה הנידון בשאלה הוא דין בר מיצרא בשכירות, נרחיב מעט את היריעה והמקורות לתשובה: יש לברר דין בר מיצרא בשכירות במקרים הבאים: 1: האם השוכר קרקע נחשב בר מיצרא ויש להקדימו ברכישת קרקע הסמוכה לו? 2: האם בהשכרת קרקע צריך להעדיף את הבר מיצרא? 3: האם השוכר קודם לרכוש את הקרקע אותה הוא שוכר? 4: האם השוכר קודם להמשיך לשכור (הארכת חוזה) את הקרקע אותה הוא שוכר? שיטת הרא"ש: שכירות היא ממכר ליומיה (מכירה זמנית) וכשם שיש דין בר מיצרא בבעל הקרקע כך יש דין זה בשוכר. שיטת הרמב"ם כתב הרמב"ם (הל' שכנים יב ח): "השכירות אין בה משום דין בן המצר" ונחלקו הטור והרב המגיד מחלוקת קוטבית בביאור דברי הרמב"ם. לדעת הטור כוונת הרמב"ם לומר שהשוכר (כיון שהוא רק שוכר ולא קונה) אינו נחשב בר מיצרא ואין להתחשב בו. לעומתו מבאר הרב המגיד שהרמב"ם לומד ק"ו מקרקע ממושכנת שכשם שהממשכן קרקע קודם לקנות אותה כך השוכר אותה קודם בקנייתה, כלומר השוכר הוא המצרן החשוב ואין לשכנו דין בר המצר. הב"י ( חו"מ סימן קעה) אומר שנראה מדברי הרב המגיד ששוכר קודם גם ברכישת או בשכירת קרקע הצמודה למקום בו הוא שוכר. העולה מכל האמור: לדעת הרא"ש, בכל מקרה השוכר הוא קודם מדין בר מצרא. לדעת הרמב"ם, כשהשוכר הוא שכן, סובר הטור בדעתו וכן פוסק השו"ע ( סימן קעה סעיפים נט' ס') שאין לשוכר עדיפות אך מבאר הט"ז שגם לשיטה זו כשהשוכר רוצה לקנות או להאריך שכירות מודה הרמב"ם שלשוכר יש עדיפות. לדעת המגיד משנה ברמב"ם כשמדובר באותו בית (מקרים 3,4) ודאי שהשוכר קודם וגם במקרה שהשוכר הוא שכן הוא קודם לדעתו. להלכה, השו"ע פוסק כרמב"ם בשיטת הטור שהשוכר לא נחשב בר מיצרא, אך כאמור הט"ז סייג ואמר שכשמדובר באותו בית יש לשוכר דין בר מיצרא. הרמ"א הביא את דעת הרא"ש. לכן למעשה יש להעדיף את השוכר הראשון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il