שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

פירות ערלה לחולה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט סיון תשע"ג
שאלה
יהודי חולה [שאין בו סכנה] שצריך לחיזוק לאכול הרבה שקדים, והוא נטע עץ כזה. האם מותר לאכול מבלי דיני ערלה? כי הרדב"ז (ח"א, מד) שנטיעה לרפואה אין בה דיני ערלה, ואפילו אוכל רק לשמירת [לתוספת] בריאות. הירושלמי (ערלה, א, א) כותב, שדעת חכמים שאם אדם נטע עץ עבור גדר, אפילו אם העץ אינו ראוי לקורות הולכים אחר מחשבתו האישית ולא אומרים שמחשבתו בטילה. מה דעת רבנו?
תשובה
בס"ד שלום וברכה שאלה לא מציאותית. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il