שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • השבת אבידה

מציאת חצי חבילת מגבונים

undefined

כולל דיינות בית אל

כ"א סיון תשע"ג
שאלה
אם מצאו מגבונים על ספסל בגינה, האם להגיד שנשאר רוב חבילה או חצי חבילה, זה מהוי סימן?
תשובה
כיוון שקשה לכוון כמות מדויקת של מגבונים, נראה שאין זה סימן מובהק אלא סימן גרוע. ואינו דומה למש"כ התוס' בב"מ דף כד ע"א ונפסק בשו"ע שבחבית פתוחה כמות היין הוי סימן, כיון ששם יכול לכוון כמות היין במדויק ולכן נחשב סימן כמו מידה ומשקל, משא"כ במגבונים שאינו מכוון אלא בכלליות. בסימן גרוע כזה נחלקו הפוסקים (בסימן רסז סעיף ו') כיצד יש לנהוג. דעת הסמ"ע, שאם ידוע שנותן הסימן אינו גזלן יש להשיב לו ואם לא ידוע שאינו גזלן אין צריך להשיב לו. ודעת הש"ך, שבסימן גרוע אין צריך להשיב כלל. אמנם נראה שמחלוקתם היא האם להשיב בסימן זה כאשר יש אדם הטוען שאיבד ונותן סימן. אבל אם לא ידוע על מאבד כזה, נראה שאין צריך להכריז והחפץ של מוצאו, שכן נאמר בסימן רסב ס"ג שדוקא אם יש סימן טוב צריך להכריז עיי"ש. וטעם הדבר שהמאבד מתייאש כיון שיודע שאין סימן טוב. מסקנה: חבילת מגבונים פתוחה אינה סימן והרי אלו של מוצאו. הרב חנוך מרצבך
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il