שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שימוש בפלטה

להטמין על גבי פלטה בשבת

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ו סיון תשע"ג
שאלה
מבואר בשלחן ערוך (סימן רנ"ז) שמותר להטמין בשבת, בדבר שאינו מוסיף הבל, דבר צונן. וידוע מה שכתב מו"ר הרב עובדיה שליט"א בשם אחרוני הספרדים, שהמנהג להקל לעטוף הקדרות בערב שבת בשמיכות, ולהניחם על מקור חום - [כמובן לפי כללי דיני "שהיה"], וסוברים כמאן דאמר דלא חשיב כמטמין בדבר המוסיף הבל, שמסתכלים על כל חלק בפני עצמו, וממילא - כיון שהשמיכות מצד עצמן לא מוסיפות הבל, שרי בערב שבת. האם לפי עקרון זה - ולנוהגים כמנהג הנ"ל, יהיה מותר לעטוף חלה או בורקס וכדומה בנייר כסף בשבת, ולהניחו על גבי הפלאטה, שאם זה חשיב כמטמין בדבר שאינו מוסיף הבל, הרי זה מותר - בדבר צונן. והחלה היא צוננת.
תשובה
אין הבדל, ומעיקר הדין והמנהג להקל כדעת הרמב"ן. אבל העיטוף המותר בנייר כסף הוא רק לפני שבת בדבר שאינו מוסיף הבל, ואף מותר להחזיר העיטוף, אך להטמין בשבת אסור אף בדבר שאינו מוסיף הבל. ולכן מותר לעטוף בנייר כסף כאשר העטיפה לא מכל הצדדים. וכן לכסות סיר בשבת (שלא כוסה לפני שבת) על הפלטה אך לא מכול הצדדים (עפ"י ילקו"י שם סעיפים ב -ה וההערה ה).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il