שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • כיסוי ראש

פאה נכרית

undefined

רבנים שונים

כ"ח סיון תשע"ג
שאלה
מנין המקורות לאלה ש"מסתמכים" היום על הפוסקים ש"התירו" פאה נכרית? מי "התיר"?
תשובה
עיין במקורות האלו שהוצאתי מהאינציקלופדיה התלמודית: שלטי גבורים שבת פ"ו, ועי"ש שהביא גם מנזיר כח ב דאפשר בפאה נכרית; רמ"א בד"מ או"ח סי' שג אות ו ובשו"ע שם עה ב; מג"א שם ס"ק ה; שו"ע הרב שם. ועי' לבוש עה ב שדייק "פאה נכרית שאינו שלה". שו"ת אגרות משה חלק אה"ע ב סימן יב. בברכת התורה, WWW.Yeshiva.org.il
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il