שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

ערלה בצמח הנותן פירות בשנה הראשונה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ט סיון תשע"ג
שאלה
האחרונים כתבו: כל צמח נחשב ירק כאשר הוא נותן פירות תוך שנתו הראשונה. כי הרב פעלים (או"ח, ח"ב, ל) כותב בשם קדמונים שזה תוספתא מפורשת [אלא שזה לא בידינו]. האם שמע כבוד הרב איזו התייחסות הלכתית של הרב שפירא או הרב ישראלי או אחד מפוסקי האשכנזים בעניין? וכן האם הרב יודע אם יש איזה פוסקים אשכנזים שסמכו על תנאי זה (בלחוד או בצירוף תנאים נוספים)?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' החזו"א בצרוף תנאים נוספים. לא שמעתי מהגר"ש ישראלי ומהגר"א שפירא זצ"ל. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il