שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שומר ושואל

שואל ששאל ספר קודש

undefined

כולל דיינות פסגות

י"ז תמוז תשע"ג
שאלה
הקצות (עב, לד) כותב: שואל ששאל ספר קודש פטור מאונסין. המהרש"ג (ח"ב, עמוד רנא) כותב: שחייב, וכותב שכך המנהג אצל הדיינים. מה המנהג היום? מה שמעתם מרבותיכם?
תשובה
בקצות רצה לפטור מטעם שמצוות לאו להינות נתנו, הגמ' הסתפקה בדין אדם ששאל פרה להיראות בה- כלומר לא שאל את הפרה על מנת לעשות בה שימוש אלא כדי שיראו שיש לו פרה כדי שיחשבו שהוא עשיר- ונשארה בתיקו, ובשו"ע נפסק שפטור. א"כ מצוות שאין בהם הנאה יהיה פטור אם נאנס הספר. אולם אחרונים רבים חלקו על הקצות הזה, האור שמח כתב ששאלה להיראות מדובר שאין לשואל את השימוש בפרה, אולם כאן יש לשואל את כל שימושי הספר לכן למרות שמצוות לאו להינות ניתנו יש עליו כל דיני שואל שחייב באונסין. וכן עיקר. בברכה הרב דניאל לונצר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il