שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

משיח למעלה ממלאך?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ה סיון תשע"ג
שאלה
שלום לרב! לגבי הפסוק "הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאד", אומר המדרש: "זה מלך המשיח... ’ירום’ מן אברהם... ’ונישא’ ממשה... ’וגבה’ ממלאכי-השרת". ועוד נאמר, ש"וגבה מאד" רומז, שהמשיח הוא במדרגה גבוהה יותר גם מאדם הראשון (’מאד’ אותיות ’אדם’). לפי מיטב ידיעתי למלאכים אין כלל בחירה חופשית והם מתוכנתים-מראש לשרת את אלוקים. כמובן אדם ללא בחירה חופשית לא ראוי לקבל שכר או עונש.( כי זה לא פייר ) ודרשו חז"ל בתנחומא פסוק זה במלך המשיח, בהיותו למעלה מהאבות, ממלאכי השרת, ממשה, מדוד, מאליהו ומאדם הראשון. ולתוכן שאלתי.. אם משיח הוא בדרגה כל כך גבוהה שנקראת " יחידה" והוא מלך האם הוא אחראי על מעשיו ? או שהוא מונהג כולו ע"י הבורא.? ובכלל אין הוא יכל לחטוא סתם דוגמה.. בברכה לבטלה.. או בעריות או בכל חטא אחר? אם הוא למעלה ממלאך... אפשר הסבר?
תשובה
לשואל שלום, מדרגתו של מלך המשיח, כפי שעולה מן הפסוקים בספר ישעיה (נב, יג) ומדברי חז"ל עליהם, היא אכן גדולה ונוראה. וכבר עמד האלשיך הקדוש (שם) על כך שאין הכוונה שמדרגת המשיח היא מעל אלו המנויים שם בכל, אלא שיש צד באישיותו של מלך המשיח שהוא גבוה מאברהם וכו'. וכבר כתב הרמב"ם (מלכים יא, ד) מהם הסימנים הנדרשים כדי לזהות מיהו מלך המשיח, זו לשונו: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה עליו תורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il