שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • חפצים שונים

תיקון רצועת שעון יד בשבת

undefined

רבנים שונים

כ"ז סיון תשע"ג
שאלה
רצועת שעון היד שלי נתלשה מהקפיץ שמחבר אותה לשעון. האם מותר לתקן את הרצועה בשבת על ידי החזרת הקפיץ למקומו? אשמח למקור. תודה רבה
תשובה
אסור להחזיר את הרצועה ע"י החזרת הקפיץ למקומו. הרחבה לתשובה: המציאות היא, שרצועת השעון מחוברת לשעון ע"י קפיץ התקוע בתוך גוף השעון. השאלה היא, האם כאשר הקפיץ השתחרר ממקומו יהיה מותר להחזיר אותו למקומו יחד עם רצועת השעון בה הוא מושחל. באופן עקרוני הכלל הוא שאין לאסור פעולות תיקון בכלי משום מלאכת "בונה" בכלים ניידים (אלא רק בקרקע, או בכלים המחוברים לה), כיוון ש"אין בניין וסתירה בכלים" (מסכת ביצה, דף כב עמוד א). אלא שבמסכת שבת (דף מז עמוד ב) למדנו שפעולת של תקיעה בחוזק אסורה גם בכלים: "מלבנות המטה וכרעות המטה... לא יתקע, ואם תקע חייב חטאת (=איסור מהתורה)". וכן פסק מרן השולחן ערוך (אורח חיים, סימן שיג, סעיף ו). נחלקו הראשונים מהו האיסור בתקיעה: 1. לדעת רש"י (מסכת שבת דף קכב עמוד ב, דיבור המתחיל "גזירה שמא יתקע"), הפעולה אסורה משום שהיא בכלל אב מלאכה אחר-"מכה בפטיש". 2. לדעת הר"ן (דף מז מדפי הרי"ף, עמוד א, דיבור המתחיל "תנו רבנן"), כיוון שהתקיעה בחוזק מוגדרת כ"מעשה אומן" – על כן בפעולה כזו יש לחייב משום מלאכת "בונה" אף בכלים. נחלקו שם האחרונים גבי פעולת הברגה: לדעת הט"ז (סעיף-קטן ז), התקיעה האסורה היא רק כאשר תוקע על ידי מסמרות ויתדות, אך כאשר מבריג שני חלקים זה בזה – אין בכך איסור תורה של תקיעה אלא איסור מדברי חכמים בלבד. אך מדברי המגן אברהם (סעיף-קטן יב) נראה שאין לחלק בזה, כיוון שסוף-סוף ההברגה קובעת את הדבר בחוזק ואף היא אסורה מן התורה. גבי החזרת הקפיץ לשעון – יש מקום לדון האם היא דומה יותר לפעולת תקיעה האסורה מן התורה לדברי הכול או לדמותה דווקא לפעולת הברגה שיש הסוברים שאסורה רק מדברי סופרים. על כל פנים, וודאי שיש בכך איסור גמור. הרב עודד מילר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il