500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2920816


Varnish cache server

שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

בית הכנסת

undefined

הרב דוד חי הכהן

ו תמוז תשע"ג
שאלה
1. בשכונה שיש בה מספר בתי כנסת קטנים, האם ניתן לאחדם ולבטל את כולם, ולבנות בית כנסת אחד גדול ? 2. מה עדיף לתרום לעילוי נשמת הנפטר, ספר תורה או ספרים שימושיים החסרים בבית הכנסת ? 3. האם ראוי לרב להתכופף ולהרים לכלוך מתחת לשולחן בבית הכנסת משום כבוד המקום, או שחייב לשמור על כבודו ? 4. מזוזה שנפלה בשבת בבית הכנסת, האם מותר להרימה או שאסור משום מוקצה ?
תשובה
1. אם יסכימו כולם לקבוע מנהג אחד וסמכות אחת בוודאי שעדיף כי ברוב עם הדרת מלך. אבל אם לא יסתדרו עדיף שיישארו במקומם. 2. המנהג לכתוב ספר תורה למי שנפטר ללא בנים. אך אם זכה לבנים טוב לתת לזכרו את הנדרש לבית הכנסת ספרים ספסלים תיבה וכדו'. 3. בוודאי שכן כבוד הבית כנסת, גדול מכבודו של כל אחד. 4. מזוזה איננה מוקצה וככל כתבי הקודש יש חובה להרימה ולהצילה מבזיון.
500 universal problem

Error 500 universal problem

universal problem

Guru Meditation:

XID: 2920817


Varnish cache server

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il