שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

קבלת התורה לאחר חודשיים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ח סיון תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, מדוע רק אחרי חודשיים לצאת ישראל ממצרים הם קיבלו את התורה ולא מיד?
תשובה
לשואל שלום, ארבעים ותשעה ימים עברו מאז יצאו ישראל ממצרים באותות ובמופתים ועד מתן תורה. שאלתך הטובה, מדוע לא קיבלו את התורה מיד עם צאתם ממצרים, בולטת יותר למקרא הפסוק "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה" (שמות ג, יב). הטעם לכך שנדרשו ארבעים ותשעה ימים הכנה לקראת מתן תורה מבואר בדברי הזוהר חדש, והדברים מובאים בספר התודעה (עמ' ריז). בצורה רחבה ובהירה יותר מבואר הדבר בספר "דורש לציון" (דרשות מיסדי הישוב בארץ הקודש מבית מדרשו של הגר"א (עמ' ע), זו לשונו: "בתורת הקבלה מבואר כי בני ישראל במצרים היו שקועים כבר במ"ט שערי טומאה, ובאותו לילה שיצאו ממצרים היו עלולים ליפול לשער הנו"ן של הטומאה, היינו הדרגה היותר תחתונה של הטומאה, לכן מיהר הקב"ה להוציאם ממצרים בחפזון רב. ובאותם מ"ט הימים, מיום צאתם ממצרים עד יום מתן תורה, יצאו בכל יום משער טומאה אחד ונכנסו לשער קדושה אחד, עד השער המ"ט של הקדושה, שהוא דרגת מלאכי השרת, ועד יום מתן תורה שהוא השער הנו"ן של הקדושה... וכל זה היה כדי להתעלות בקדושה דרגה אחר דרגה, למען קבל את התורה ברום קדושתה". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il