שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר שמות

סדר העברת התורה ממשה לשאר העם

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ח תמוז תשע"ג
שאלה
בס"ד לרב שלום, אחרי שמשה שומע את התנאים להיות עם סגולה שה’ מעביר לו הוא מעביר את הדברים לזקני ישראל ותפקיד הזקנים להעביר לעם? 1- למה משה מעביר את הדברים רק לזקני ישראל, הרי אילו דברים חשובים מדוע צריך להעביר לזקני ישראל והם לשאר העם? 2- למה זקני ישראל צריכים להעביר לעם? מה היה תפקידם? למה לא השופטים אשר מינה משה בעצת יתרו?
תשובה
לשואל שלום, לשאלתך מדוע משה העביר את דבר ה' תחילה לזקני ישראל נדרש אור החיים הק' (שמות יט, ז), וזו לשונו: "הנה נתחכם משה רבינו עליו השלום בשליחותו לעשותה בהתבוננות, כי ירא ופחד לבבו דלמא תארע תקלה בדבר שהוא תכלית הכל ועיקר העולם, וכבר אחזו חבלים לארץ שמא חס ושלום לא יקבלו ישראל את התורה, ונתחכם עליו השלום ולא דיבר לכללות העם עד שקרא לזקנים והושיבם לפניו וכל ישראל יחד שומעים דברי משה אלא שהקביל הדברים לפני הזקנים, והועיל בזה כדי שלא יתחילו להשיב למשה אלא הזקנים ולא כללות העם, כי חש דלמא חס ושלום יענו מהעם תשובה שלא כהוגן מה שאין כן הזקנים מובטח הוא בהם שתשובתם תהיה כהוגן ואחר שישיבו הזקנים כהוגן העם יטו אחריהם, ולו יהיה כי יקהו שיניהם חס ושלום, כל זקן וזקן ידבר לבני משפחתו. ואולי כי בני אל חי נודעה להם התחכמות משה כי חש למיאון חס ושלום והוציאו עצמם מהחשד ולא הניחו לזקנים להשיב תחלה וענו כל העם יחדו 'כל אשר דבר ה' נעשה' מדעתנו השלמה וברצוננו הפשוט ולא קדמה תשובת הזקנים לתשובת כל עם ה', והנה הראו בני ישראל עוצם אחדותם והשוואת רצונם באלהינו כי שישים רבוא אמרו בהשוואה דיבור אחד כאומרו יחדו ולא נתאחר אחד מהם ולא קדם אחד לחברו ולא שינה אחד מהם להשיב בנוסח אחר - אשרי עולם שאומה זו בתוכו!". על תפקידם של הזקנים איננו יודעים הרבה, אם כי מהאיזכורים המעטים שלהם בתורה נראה שעיקר תפקידם היה העברת התורה ולא במשפט. לעומתם, השופטים שמינה משה לפי עצת יתרו, תפקידם התרכז במשפט. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il