שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

היזק רכב שכור

undefined

כולל דיינות פסגות

ה תמוז תשע"ג
שאלה
שלום, שכרתי רכב מחברת ההשכרה והחזרתיו ביום שישי לידי נציג החברה. הלה מיהר, לא בדק את הרכב כנהוג, ופטר אותי לשלום. ביום ראשון מצלצל אלי הבעלים ומודיע לי שמצא שהרכב קיבל ’מכה’ כל שהיא ועל כך הוא מחייב אותי ב350 ש"ח. אמנם החזרתי את הרכב ביום שישי ולא נאמר לי דבר, אך מכיון שלא נערכה בדיקה ומאידך הרכב היה במקום החניה עד ליום ראשון אני אמור לשלם את הנזק שכנראה נגרם על ידי. אציין שכפשוט שלא ידעתי על ההיזק הנ"ל (אם הייתי יודע הייתי מודיע בעצמי מיד כשהחזרתי) ואין לי הוכחה שאכן לא אני הזקתי את הרכב, אך מאידך אני גם חושב שאין בעל החברה יכול לטעון ש’ברי’ לו שאני הוא המזיק מאחר שתתכן אפשרות תיאורטית שהרכב הוזק בעודו חונה בחניה במהלך היממה שחלפה מאז שהחזרתי את הרכב לבעליו ואדרבה המוציא מחבירו עליו הראיה. יתירה מזו חפצתי לברר, גם אם הייתה ראיה כלשהיא שאני הוא המזיק (לא זה המקרה כאן, אני לא ידעתי כלל מהנזק אבל לרווחא דמילתא) האם יתכן לחייב את השוכר לאחר שכבר החזיר את החפץ (הרכב בענייננו) בגלל שהמשכיר (או נציגו במקרה זה) לא בדק את החפץ כנהוג? תודה רבה מראש,
תשובה
לשואל שלום רב. באופן כללי דברים כאלו צריכים להתדיין בבית-דין אחר שמיעת שני הצדדים ופרטיהם (כמבואר בשולחן ערוך חושן משפט סימן ז). אולם לגופו של נושא אכתוב כאן ב"ה את הכללים היסודיים בדינים אלו. בנוגע לרכב שהוחזר לנציג החברה ולא בדקו, ולאחר-זמן נמצא בו נזק: נציג החברה הוא האחראי מטעם החברה על הרכב, ובמידה והלה לא בדק את הרכב בחזרתו לחברה כפי שמוטל עליו לעשות - הרי החברה הפסידה לעצמה, והשוכר נקי. כאשר אתה החזרת את הרכב והנציג קבלו בשתיקה - מבחינתך יצאת מהתמונה ומכאן ואילך כל נזק שיתגלה לאחר-זמן תהיה חובת הראיה על החברה ולא עליך. והוא הדין ש"לצאת ידי שמיים" אינך חייב באופן זה (ראה חושן סימן עה סעיף ט ושם). כל זאת בהנחה שבזמן השכירות לא נודע למשכיר שום נזק - או סיבה שעלולה לגרום לנזק הנמצא. אולם אם אחר-כך נודע בבירור שהנזק ארע בעת השכירות - אפילו לא נודע כן אלא לשוכר בעצמו, הרי הוא חייב באחריותו. מאחר וחובת התשלום איננה נובעת מידיעת הנציג שמקבלו אלא מדיני אחריות שומר לחפצים שלקח באחריותו, ובזה יהיה חייב לשלם מעיקר הדין. ואחתום בתפילה, שומר ישראל שמור שארית ישראל. הרב נריה אברהמי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il