שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • שנים מקרא ואחד תרגום

מתי זמן שמו"ת

undefined

הרב בנימין במברגר

י"ח אב תשע"ג
שאלה
1. מתי עדיף לקרוא שמו"ת. במעלי יומא או בליל שבת? 2. האם יוצאים ידי חובה בתרגום אונקלוס שנקרא בבית הכנסת ביום שבת (מנהג תימנים)? 3. האם שמו"ת המובחר הוא פעמיים פרשה, פעם אונקלוס, ופעם רש"י? והאם ניתן לצאת ידי חובה של הפעם השנייה של הפרשה בקריאתה בבית הכנסת ביום שבת? תודה
תשובה
1. זמן קריאת שניים מנחה ואחד תרגום מתחיל לאחר תפילת מנחה בשבת, לאחר שקראו בציבור את הפרשה של שבת הבאה. וכתב בשולחן ערוך (אורח חיים, רפה, ד) שמצווה מן המובחר לסיים אותה עד לסעודת שבת של הבוקר. ובמשנה ברורה (ס"ק ח) כתב שיש אומרים שמצווה מן המובחר לקרוא ביום שישי. ויש שאומרים שמצווה מן המובחר לקרוא מתחילת השבוע, וכן נהג הגר"א. ומביא בכף החיים (אות ג), שהאר"י ז"ל היה דוחק עצמו לקרוא ביום שישי ואם ארע לו אונס גדול היה קורא אותה לפני סעודת שבת. יוצא, שיש עדיפות לקרוא אותה ביום שישי או כל השבוע שלפני. ואם לא יכל, יקרא בליל שבת או בשבת בבוקר לפני הסעודה. 2. בשולחן ערוך (סעיף ה) כתב שאפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה. אולם יש מהאחרונים שכתבו שיש לשמוע את כל הקריאה ולכן אין לקורא שמו"ת תוך כדי (וכך גם הכריע כף החיים באות לא). המשנה ברורה (ס"ק יד) הכריע, שניתן לקרוא בלחש עם הבעל קורא. נראה שהוא הדים לגבי קריאת התרגום במניין תימני. לגבי אם יוצא ידי חובת הקריאה בשמיעה מבעל הקורא, המגן אברהם (ס"ק ח) כתב שניתן לצאת ידי חובה בשמיעה מבעל הקורא אולם סיים שלא לסמוך על זה לכתחילה. כף החיים (אות ב) וערוך השולחן (אות ג) הכריעו כדעות שצריך לקרוא בעצמו ולא ניתן לצאת ידי חובה משמיעת בעל הקורא. וכן משמע בשולחן ערוך (סעיף א) "חייב לקרוא בעצמו". 3. המובחר הוא לקרוא שניים מקרא, תרגום ורש"י (שולחן ערוך סעיף ב) ודווקא קודם פעמיים מקרא. אולם גם אם קרא שניים מקרא ותרגום או רש"י יצא ידי חובה. וכשאין רש"י יקרא את הפסוק שלוש פעמים ( משנה ברורה ס"ק ה). לכן, עדיף שלא לסמוך על קריאת התורה בשביל לצאת ידי חובה. אולם ראינו, שאם קרא בלחש אם בעל הקורא יצא ידי חובה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il