שאל את הרב

  • הלכה
  • הכנת הציצית

חצאי ליפופים בציצית וצד הקשירה

undefined

הרב עזריה אריאל

ט"ז תמוז תשע"ג
שאלה
שלום רב, א. האם כדי למנות את 7 הליפופים בציצית מחשיבים את חצי הליפוף הראשון והאחרון כליפוף אחד (שני חצאים)/ שני ליפופים (כל אחד כשלם) או שמא אין מחשיבים אותם כלל? ב. שמעתי שיש לקשור את הפתילות על צד הבגד (ולא כלפי מטה), האם זה נכון? (אשמח אם הרב יציין מקור) תודה רבה
תשובה
לשואל, שלום! א. לכתחילה עדיף לספור את הכריכות ללא החצאים. שאלה זו נדונה בפוסקים בעיקר לגבי מספר הכריכות בתפילין של יד, שגם בהן שבע כריכות והדעות חלוקות האם שני חצאי ליפוף מצטרפים להיחשב כליפוף אחד שלם. הבן איש חי (פרשת וירא, אות טו) כתב בפירוש שבתפילין החצאים לא נחשבים כלל. בספר 'בירור הלכה' תניינא, אורח חיים ח"א עמ' צט, הביא דעות רבות בין המקובלים בנושא זה, והכריע שמעיקר הדין ניתן להסתפק בשש כריכות ושני חצאים. כמו כן כתב בשולחן ערוך המקוצר (סי' ט הערה לט), שהן בציצית והן בתפילין ניתן להחשיב את שני החצאים ככריכה אחת. מאידך, מסתבר שאין מה להפסיד מתוספת ליפופים, כי גם אם החצאים נחשבים ככריכה אין זה כל כך משנה שיהיו דווקא שבע ולא שמונה (עיין רמ"א סימן רסג סעיף א, לעניין הדלקת שלושה או ארבעה נרות שבת, שאין זה פוגע בעניין של שניים כנגד זכור ושמור, "כי יכולין להוסיף על דבר המכוון נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות"). לכן, נראה שעדיף לכתחילה לנהוג כהכרעת הבן איש חי. בכל אופן, כדאי שצורת הספירה תהיה עקבית בכל הליפופים בארבע הכנפות. ב. שמעת נכון, והדבר כתוב בשולחן ערוך (סימן יא סעיף טו). נאמר בגמרא (מנחות מב ע"א) שהציצית צריכה להיות "נוטפת על הבגד", ולפי אחד הפירושים בראשונים לעניין זה המובן הוא שהציצית תהיה תלויה בצד הבגד ולא ישר כלפי מטה. בערוך השולחן (סי' יא סעיף יט) הציע, כדי לשמר את הציצית במצב זה, להדק מעט את הקשר ולכווץ קצת את הטלית. זהו דין לכתחילה, ובדיעבד אין להקפיד על כך (משנה ברורה ס"ק עג).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il