שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שמיעה בקול ההורים

כיבוד הורים

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ט תמוז תשע"ג
שאלה
שלום! עד היום חשבתי שכיבוד הורים מחייב אותי לשמוע בקול ההורים גם בדברים שקשורים אלי,ויצא לקרוא שמצווה כיבוד הורים ככל לא כזאת, אלא החיוב הוא רק אם זה נוגע אליהם. השאלה: האם עלי לשמוע בקול מה שהורי אומרים לי בנוגע אלי, בבחירות שלי, או שהמצווה לשמוע בקולם היא רק על דברים שהם מבקשים ממני בשבילם? אשמח לפירוט המצווה עד כמה שאפשר,ואף אם יש ספר של רב מומלץ שכדאי ללמוד ממנו. תודה רבה!ויישר כטח על האתר הנפלא!!
תשובה
שלום רב: המקור לדיון זה מובא ברמ"א בס' ר"מ שהביא את תשו' המהריק שדן האם אב שמתנגד לשבנו ישא אישה פלונית האם מחוייב הבן לשמוע לאביו. ושם המהריק כתב שלשה נימוקים לכך שאין חייב לשמוע לאביו. באחד הנימוקים כתב שבדבר שלא נוגע לצרכי אביו אין מצוות כיבוד אב ואם. אולם מכך שכתב המהריק עוד שני נימוקים אמרו האחרונים שענין זה לא פשוט ויש מקום לומר שיש מצוות כיבוד בכל דבר שעלול לצער את האב אם לא ישמע בקולו אלא אם כן מדובר על כך שאביו מצווהו דברים לא הגיוניים או מצווהו כנגד מצווה או הנהגה ראויה שנהגו בה ישראל. הלכה למעשה במקום שאין קושי לשמוע בקול אביו יש להקפיד לשמוע בקול האב גם בדבר שלא נוגע לצרכי האב. במקום שמדובר על צער גדול ניתן להקל ולא לשמוע בקול האב. כל טוב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il