שאל את הרב

  • הלכה
  • כוונה וחשק להתפלל

תפילה מסידור עם כוונות

undefined

הרב דוד חי הכהן

כ"ז תמוז תשע"ג
שאלה
שלום בבית הכנסת בו אני מתפלל יש סידור שבו קובצו כל כוונות התפילה מספרי רבנו יוסף חיים, הן בפשט והן בסוד האם מותר בסידור זה לאדם שלמד כוונות אלו, מתוך המקור שלהם שהוא ספר"בן איש חי"?
תשובה
אפשר להתפלל אם מישהו מבין ובלבד שיהיה בצנעה.