שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • ערלה ונטע רבעי

צביעת בית ע"י ערלה

undefined

מכון התורה והארץ

כ"ד תמוז תשע"ג
שאלה
אני מו"צ. מי שקנה צבע בזול כדי לצבוע את דירתו וצבע את דירתו ואז התברר שזה צבע שמעורב בו קליפי ערלה האם צריך לצאת מדירתו? כי הרמב"ם (מאכלות אסורות, טז, כ) כתב: בגד שצבעו בקליפי ערלה ישרף. אך הירושלמי (ערלה, ג, א) כותב, שאם צבעו בכל חי, הבע"ח לא נאסר, כמו בדיני ע"ז, ולא צריך אפילו להוריד את הצבע. האם הוא הדין לבית?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' כידוע, בירושלמי נחלקו המפרשים האם דן לגבי ערלה או לא. עיין מהר"א פולדא וגר"א שם, שהסבירו בדיני ע"ז ולא ערלה. למפרשים פנ"מ ועוד שהסבירו בערלה לשיטתם מה שלא נאסר בע"ז לא נאסר בערלה, וא"כ גם בית לא נאסר, אבל ברור שיש כאן קושי גדול בהבנת הסוגיא. מכיוון ששאלה זו איננה למעשה ולא תהיה למעשה, על כן אינני כותב הלכה למעשה. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il