שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
גם יוסף וגם מרדכי פנו לפתרון של בעיה ע"י גורמים זרים: יוסף על ידי שר המשקים ויוסף ע"י אסתר שתדבר עם אחשוורוש. אז למה אצל יוסף זה לגנאי ואצל מרדכי לא?
תשובה
לשואל שלום, מידת הבטחון היא שורש לכל המידות הטובות, כך כותב הגאון מוילנא בספרו "אבן שלמה" (פרק ג, סעיף א), אך יחד עמה מוטלת עלינו חובת ההשתדלות, "צריך אדם לעשות כל האפשר בדרך הטבע, הגם שרואה כי אין בידו מציל לולא עזרת ה' בכל זאת לא יסמוך על הנס..." (כתב סופר על התורה פרשת מקץ ד"ה אלקיכם). ביקורתם של חז"ל כלפי יוסף היא על כך שנתן משקל עודף לצד ההשתדלות, וכדברי בעל ה"כלי יקר" (בראשית מ, כג): "בזמן שאמר יוסף 'אם זכרתני' והוא לשון תנאי, כאילו אמר 'אם זכרתני - יש תקוה, ואם לא - אבדה התקוה', נמצא ששתי תיבות אלו כוללים עיקר העוון". מנגד, השתדלותו של מרדכי היהודי, היתה הדרך ראויה. באופן אחר מבואר הדבר בספר "בית הלוי" (בראשית מא, א). לדבריו, יוסף היה בעל מדרגה של ביטחון מיוחדת במינה, מדרגה השייכת ליחידי יחידים בכל הדורות כולם, לכן נדרש להזהר אפילו בדיבור קל, וזו לשונו: "כל כך היה בטחונו גדול עד כי גם זה המועט למותר נחשבה לו ומזה העונש ניכר גודל בטחונו מה שאין לשער ממש. וזהו שאמרו אשר שם ה' מבטחו זה יוסף ולא פנה אל רהבים דלפי גודל בטחונו לא היה לו לפנות כלל אל רהבים ואפילו בדיבור קל". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il