שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • הציונות הדתית

האם הרב קוק חזר בו?

undefined

רבנים שונים

י"ד אלול תשע"ג
שאלה
שלום כבוד הרב! בספר אורות של כותב הרב זצ"ל: "ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בא"י לחזק את גופם להיות בנים אמיצי כח לאמה היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים......אבל שיצחקו הנערים לחזק כחם ורוחם בשביל גבורת האמה בכללה עבודת הקדש הזאת בשביל גבורת האמה בכללה עבודת הקדש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה כעליתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים וכו’ " אברך חרדי (תלמיד חכם) אמר לי על זה בדקתי וראיתי שבאמת זה קיים...אבל הוא גם אמר לי שאחרי שהרב זצ"ל כתב את זה יצאו נגדו רבנים והוא חזר בו ואמר שלא הבינו אותו נכון (אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר שקרה אבל משהו בסגנון הזה...). א) האם באמת המקרה קרה? ב) אם כן למה מדפיסים את זה ככה עדיין?או שלפחות יכתבו שחזר בו... ג) מהדבר הזה האברך הת"ח ניסה להסביר לי שהרבה מקרים וכתבים אי אפשר לפרש כפשוטם (כמו המקרה עם הרצי"ה עם התמונה של הרצל ומה שהרצי"ה אמר על נורדאו אחרי שסירב לקבל את התפקיד ראש הקונגרס הציוני מהסיבה שהוא נשוי לגויה(שאמר עליו שהוא צדיק גמור כי הוא כמו מי שעשה עבירה ומתבייש בה נמחלים לו כל עוונותיו...ועוד אמר אותו אברך על איך יכול להיות הרי הוא המשיך להיות איתה...)) הראש ישיבה שלי (לא חרדי) הסביר לי שעל המקרה של התמונה של הרצל יכול להיות שרבנו רק רצה להראות כמה זה חשוב ועם נורדאו באמת בגלל שהוא באמת סירב ואמר את זה בפרהסיא שהוא לא יכול להיות בגלל זה אז באמת נמחלו לו...האם באמת אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטם?ואיך הרב יכול להסביר לי את המקרים ואת מה שכתה הרב זצ"ל בספר אורות?(האם מה שהראש ישיבה שלי אמר לי נכון?) ד) אם באמת אי אפשר לפרש כפשוטו למה הוציאו את הכתבים? הרי לא הגיוני שהרב זצ"ל לא חשב על זה ולמרות זה כתב את זה... מצטער על הטרחה הרבה (ועל זה שאני מזכיר מי חרדי מי לא פשוט נראלי שזה חשוב כאן...) ותודה רבה רבה מראש!
תשובה
שלו' רב, אכן, כהשערתך הראי"ה קוק זצ"ל לא חזר בו מהדברים שכתב, והם נדפסים בכל מהדורה ומהדורה מעשרות המהדורות (אם לא יותר מכך) של ספר "אורות" שיצאו לאור. בתקופתו של הרב זצ"ל היו "קנאים" שהתנגדו לו ולדרכו ועשו מעשה שפל: פרסמו את הדברים וכתבו שהרב זצ"ל מעודד משחקי כדורגל בשבת. כמובן שהדבר היה לא נכון ותלמידי הרב מחו כנגד הפרסומים השקריים. בקצרה, הרעיון שעומד מאחורי הדברים הוא שתחיית האומה שיוצאת מהגלות אל ארץ ישראל, איננה רק תחייה רוחנית אלא נחוצה לנו גם תחייה גופנית, כוחות פיזיים שנחוצים לנו כדי להילחם ולבנות. כוחות אלו היו פחות נחוצים בגלות, אך בבניין הארץ הם הכרחיים. כפי שמובא רבות בתנ"ך כשבני ישראל היו בארץ, מלחמות בני ישראל כנגד אויביהם נעשו על ידי לוחמה פיזית. לכן הרב מעודד את ההתעמלות שמחזקת כוחות אלו. אזכיר את השערתו של ר' ד"ר יהושע בארי בספרו על הראי"ה "אוהב ישראל בקדושה", ח"ג, שהרב רומז כאן לאימוני הנשק ואימוני קרבות פנים אל פנים של המחתרת שחלק מהן נערכו במגרשי הספורט. להרחבה בכל הנושא אני מפנה אותך למאמרו של הרב משה צוריאל על כך: //www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=4234 בהצלחה בכל אשר תפנה הרב ידידיה הכהן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il