שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
בס"ד לרב שלום, 1. מהי מטרת הספירה של עמ"י במדבר? 2. למה התורה פירטה כ"כ במפקד, את מי זה מעניין?
תשובה
לשואל שלום, חומש במדבר נקרא "חומש הפקודים" כי רבו בו המפקדים: החומש פותח בתיאורם של חמישה מפקדים שנעשו בחודש השני בשנה השנייה ליציאת מצרים, ואלו הם: (א) מפקד השבטים (פרק א). (ב) מפקד הדגלים (פרק ב). (ג) מפקד הלוויים מבן חודש ומעלה (פרק ג). (ד) מפקד בכורות ישראל (פרק ג). (ה) מפקד הלוויים מבן שלושים ועד בן חמישים (פרק ד). לקראת סיום החומש - בפרשת פינחס - ישנו מפקד נוסף של בני ישראל - מפקד שנערך בערבות מואב בשנה הארבעים, לקראת הכניסה לארץ ולקראת חלוקתה לשבטים. תשובה כללית על ריבוי המפקדים שבספר משיב רש"י: "מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה". למפקד השבטים שבתחילת ספר במדבר מביא הרמב"ן (במדבר א, מה) ארבעה טעמים: (א) כדי להודיע את חסדיו יתברך שבשבעים נפש ירדו למצרים ועתה הרבם כחול הים (לפי הסבר זה עדיין יש להבין מדוע היה צורך בחלוקה לשבטים). (ב) כדי שמשה רבנו, אבי הנביאים, ואהרן הכהן, קדוש ה', ישימו עיניהם הטובה על ישראל ויבקשו עליהם רחמים (גם לפי הסבר זה לא מבואר הצורך בחלוקה לשבטים ובציון המספרים). (ג) כדי לדעת איזה תפקיד מוטל על כל שבט במלחמת כיבוש הארץ (טעם זה מובא גם ברשב"ם לפסוק ב). ובאמת התכנון היה שיצאו כבר עכשיו למלחמה על כיבוש הארץ, וכך היו עושים אלמלא חטא המרגלים. (ד) כדי שיהיו מסודרים לקראת חלוקת הנחלה בארץ ישראל, שידע כל אחד לאיזה שבט הוא מיוחס. לגבי המפקד שבפרשת פינחס, גם טעמו לא צויין בתורה במפורש. רש"י (במדבר כו, א) מביא שני נימוקים: (א) משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות. (ב) כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר צאנו, מחזירם במנין. והטעם הפשוט הוא, שמנין זה נועד לצורך סדר ההתנחלות המובא בהמשך הפרק שם (פסוק נג ואילך). בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il