שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

המשך לשאלה - המקח קובע למעשרות

undefined

מכון התורה והארץ

ה אב תשע"ג
שאלה
סליחה שאני שואל שוב, 1. אמרת שבמשנה ה, אסור לו לאכול אפילו אחד אחד, איך זה יכול להיות? (כי הרי רשום במשנה ה "אוכל אחת אחת, ופטור"). 2. האם אלו העסקאות? במשנה ה-המוכר נותן לקונה 5 תאנים ממה שכבר קטף. בתחילת משנה ו-הקונה בוחר אילו פירות הוא רוצה מהעץ, והמוכר קוטף. בסוף משנה ו-הקונה בוחר את הפירות בעצמו וקוטפן בעצמו. 3. מה הכוונה אוכל אחד אחד, האם הכוונה שהמוכר מוכר אחד והקונה אוכל אחד וכן הלאה שוב ושוב? תודה וחודש טוב
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' במשנה ה' יש מחלוקת בין ר"מ ור' יהודה. לרבי מאיר לא יאכל עד שיעשר ולרבי יהודה אוכלל אחת אחת. המציאות של המשנה היא שהנותן כבר לקט ויש בידו חמש תאנים (עיין משנ"ר). וכעת הקונה רוצה לקנותם, לדעת ר"מ כבר נסתיים המקח בנתינת המעות, וכאילו הפירות אצל הקונה ולא יכול לאכול עד שיעשר, לדעת ר' יהודה כיוון שעוד לא קיבלם, יכול לקבל אחת אחת. משנה ו' בתחילתה - התאנים בעץ, והקונה הוא שלוקט את התאנים שהוא רוצה, כאן לוקט אחד אחד, גם לדעת ר"מ. משנה ו' בסופה - התאנים בעץ והוא ייחד אותם על העץ, כאן אין מקח במחובר, ולכן כדרכו ופטור, ובלבד שלא יהיה בקבע. צום החמישי לששון ולשמחה. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il