שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • תשעת הימים

כביסה בתשעת הימים ע"י גוי

undefined

הרב עזריה אריאל

ד אב תשע"ג
שאלה
האם מותר לשלוח בגדים למכבסה של גויים במהלך תשעת הימים? (אני נמצא בחו"ל) האם אפשר להשתמש בדיעבד בבגדים האלו במידה ואסור?
תשובה
לשואל, שלום! באופן עקרוני הדבר אסור (רמ"א בסימן תקנא ס"ג: "אסור ליתן כלים לכובסת אינה יהודית לכבס מראש חודש ואילך"). ובדיעבד דינו ככל בגד מכובס שאסור ללבוש אותו בימים אלו, והיתרים שונים שנאמרו בדבר, כגון ללבוש בשבת ואחר כך ביום חול, שייכים גם בבגד זה. אם אתה נמצא בחו"ל בנסיעה ולא כתושב קבע, ולקחת אתך רק מעט בגדים וכעת אין לך מה ללבוש, מותר לכבס בעצמך או על ידי גוי עד השבת הקרובה, כדין מי שאין לו אלא בגד אחד (משנה ברורה ס"ק כט ופסקי תשובות סי' תקנא ס"ק כא, ראו שם מחלוקת בדבר, ומסתבר להקל עד השבת, מאחר שאיסור הכיבוס בזמן זה הוא מנהג ולא מדין הגמרא, ויש להקל בספקותיו).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il