שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מזוזה

ברכה בעת החלפת מזוזות

undefined

הרב בנימין במברגר

ה אב תשע"ג
שאלה
הסרנו מזוזות מבית שעמד להריסה. בדירה הנוכחית המזוזות שבה הן פחות מהודרות ואנו רוצים להתקין בהן את המזוזות שהסרנו מהדירה הקודמת, האם עלינו לברך?
תשובה
יש מחלוקת בין הפוסקים האם מברכים על מזוזה שמחליפים. אמנם יש שכתבו שאין לברך משום ספק ברכות להקל אבל רבים פסקו שניתן לברך. וכאן שמדובר בדייר חדש בדירה, יש עוד צד להקל שהרי לגביו המצווה מתחדשת, שהוא לא שם את המזוזה הקודמת (על פי ערוך השולחן יורה דעה, רצא, ב). ולכן, אתם יכולים להחליף את המזוזות בברכה. ואם לאחר שתורידו את הישנות תלכו להתעסק עם משהו אחר ורק לאחר זמן תחזרו לשים אותם, הרי שיש כאן הפסק שחייב בברכה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il