שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות אקטואליות

היחס להתקפות על הציבור הדתי לאומי

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

ז אב תשע"ג
שאלה
כיצד יש להגיב על ההתקפות של רבנים על הציבור הדתי לאומי?
תשובה
"אמר ר' אילעא אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו בשעת מריבה, שנאמר: תולה ארץ על בלימה" (חולין פט) "הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתן ואינן משיבין וכו' עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". (יומא כג) "אשרי מי ששומע חרפתו ושותק ומרגיל בכך הלכו להם בשתיקתו מאה רעות שהיו באים עליו על ידי התגר [המריבה] (רש"י סנהדרין ז). והגמרא ממשיכה: א"ל שמואל לר' יהודה הפסוק אומר כך פוטר מים ראשית מדון". (סנהדרין ז) תודה למחרפין שבזכותם נזכה להיות אלו שהעולם מתקיים על ידם, שנאמר עליהם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il