שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

סתירות שבין התורה לאנטומיה

undefined

מכון התורה והארץ

י אלול תשע"ג
שאלה
שלום וברכה רציתי לדעת איך ניתן ליישב סתירה כה פשוטה בין מסכת אהלות לאנטומיה הבסיסית אני מצטט מאתים וארבעים ושמונה אברים באדם, שלשים בפסת הרגל, ששה בכל אצבע יא, עשרה בקרסל, שנים בשוק, חמשה בארכובה יב, אחד בירך, שלשה בקטלית, אחת עשרה צלעות, שלשים בפסת היד, ששה בכל אצבע, שנים בקנה, ושנים במרפק, אחד בזרוע, וארבעה בכתף. מאה ואחד מזה ומאה ואחד מזה. ושמונה עשר חליות בשדרה, תשעה בראש, שמונה בצואר, ששה במפתח של לב, וחמשה בנקביו. כל אחד ואחד מטמא במגע ובמשא ובאהל. אימתי, בזמן שיש עליהן בשר כראוי. אבל אם אין עליהן בשר כראוי יג, מטמאין במגע ובמשא, ואין מטמאין באהל. והרי לפי הידע האנטומי של ימינו ידוע כי לאדם בוגר יש 204 עצמות ולתינוק יש 270 עצמות וכן ששה עצמות במפתח הלב והרי ידוע שישנה עצם אחת (סטרנום) שמונה עשרה חוליות שבשדרה והרי ידוע שיש 24 אחד בזרוע ויש שתים בזרוע 11 צלעות ויש 12 וכן הלאה האם תוכלו בבקשה להסביר לי את הסתירה ?
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' שאלה זו עתיקת יומין היא, וכבר כתב בספר התלמוד וחכמת הרפואה" עמ' 260: אם נתבונן בתום לב אל פרטי מספר האברים שנהנו חז״ל במשנה אהלות הידועה, למצוא בדיוק את מספר השנים שמנין האברים בגוף האדם נגיע בו עד מאתים וארבעים ושמונה. מנין חז״ל בכללו ובפרטיו מתאים עם מספר האברים בגוף אדם בן שבע עשרה שנה; ולא זו בלבד, אלא לו הזכירו חז״ל רק שבמרפק נמצאות שתי עצמות ותו לא מידי, כי עתה די לנו במלים המעטות האלה להוציא על פיהן משפט צדק כי בבן שבע עשרה שכה הכתוב מדבר. הדברים הובאו גם בספר אצקלופדיה תלמודית ערך אברים (א) עמ' קטו. וכן בספר בינת נבונים פרק כט. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון