שאל את הרב

  • הלכה
  • טבילה ומקווה

משגיח בטבילת גברים לפני עליה להר הבית

undefined

הרב עזריה אריאל

ו תשרי תשע"ד
שאלה
לכב’ הרב שלום, להלן שאלה בעניין שבנדון, שלא מצאתי לה תשובה מסודרת (גם לא בספר "אל הר המור"): א. האם צריך שאת בדיקת החציצה שלפני הטבילה (במיוחד במקומות שלא רואים כמו גב, רגליים, אחורי הצוואר וכד’) יעשה אדם נוסף (חבר/טובל אחר) - בדומה לבדיקה שהבלנית עושה לנשים? ב. אם התשובה היא "כן" - איך נכון לעשות את הבדיקה ועל מה להקפיד בה? ג. אם אין צורך באדם חיצוני שיבדוק - כיצד נכון שהטובל יבצע את הבדיקה בעצמו? תודה רבה!
תשובה
לשואל, שלום וגמר חתימה טובה! השגחת בלנית על הטובלות איננה חובה מדין הגמרא אלא מנהג ישראל, ומטרתו העיקרית איננה לוודא שאין חציצה אלא לוודא שכל שערה של הטובלת יהיה בתוך המים. כך לשון השולחן ערוך (יורה דעה סימן קצח סעיף מ): "צריך לעמוד על גבה יהודית גדולה יותר מי"ב שנה ויום אחד בשעה שהיא טובלת שתראה שלא ישאר משער ראשה צף על פני המים. ואם אין לה מי שתעמוד על גבה...תכרוך שערה על ראשה בחוטי צמר או ברצועה שבראשה, ובלבד שתרפם... או קושרת בגד רפוי על שערותיה", כדי לוודא שכל השיער בתוך המים. ההבדל בין החציצה לבין כניסת השיער למים ברור: חציצה בדרך כלל ניתנת להבחנה ובדיקה על ידי הטובלת לפני טבילתה, אבל קשה לה להבחין האם כל שערותיה נכנסו למים. גם מבחינה הלכתית יש הבדל: די בכך ששערה אחת איננה במים כדי לפסול לחלוטין את הטבילה. לעומת זאת חציצה איננה פוסלת מן התורה את הטבילה אלא אם כן הייתה גדולה מאוד ומכסה את רוב הגוף, דבר שלא יתכן שהטובלת לא תשים אליו לב. חציצה קטנה עשויה לפסול רק מדרבנן (עיין רמב"ם הל' מקוואות פ"א הי"ב). מסתבר שהמנהג נקבע רק לגבי טבילת נשים, שפעמים רבות שערותיהן ארוכות ובהן גדול החשש שמא לא כל השיער ייכנס למים. לעומת זאת לגברים, ששערם קצר בדרך כלל, אין הכרח בהשגחה כזו. אמנם כיום נהגו בכמה מקומות שהבלנית בודקת את הטובלת גם מחציצות שונות, ולפעמים מתגלה שהטובלת שכחה להסיר טבעת וכדומה, אבל זוהי תוספת על הכתוב בפוסקים. בשו"ת תשובות והנהגות (ח"ד סי' רא) כתב שבחו"ל המנהג הוא שהבלנית בודקת רק את כניסת השיער למים ולא מעבר לכך (אם כי כתב שבמקומות שנהגו לבדוק גם מחציצה יש להמשיך במנהג זה, אע"פ שאינו מופיע בשולחן ערוך, מאחר שיש בו תועלת למניעת חציצה מדי פעם). וכך נקרא ב'סדר העבודה' "אתה כוננת" ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה: "עושה מצוה באימה ויראה ובודק עצמו מחוצצי טבילה". הכהן הגדול בדק את עצמו ללא צורך במשגיח. אם כן, גברים הטובלים כדי לעלות להר הבית אינם זקוקים להשגחה על טבילתם, פרט למי ששערו ארוך או שיש לו סיבה לחשוב שאולי יש בגבו חציצה שאינו מבחין בה ואז יבקש מחברו להסתכל שם. אם בכל מקום שאתה רואה בגופך אין חציצה, ולא ידועה לך סיבה מיוחדת לחשוב שאולי בגבך יש חציצה כזו, אין צורך לחשוש לכך.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il