שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר בראשית

מה עושה יצחק בעקדת יצחק

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ט אלול תשע"ג
שאלה
שלום. בתחילת הפרשה מספר על החפצים שאברהם אבינו לקח עמו: עצי עולה, אש ומאכלת. רציתי לשאול: מה מסמלים החפצים האלה? אברהם העביר ליצחק את העצים בלבד, את האש ומאכלת השאיר בידיו. מה המשמעות של זה? כאשר יצחק שואל את אברהם, הוא שואל על העצים והאש בלבד. מה לגבי המאכלת, מדוע אינו מונה גם אותה? מה עושה יצחק בזמן שאברהם בונה את המזבח? תודה!
תשובה
לשואל שלום, בתשובה לשאלותיך אודות המעשה המופלא - מעשה העקדה: המאכלת רומזת לכך שעם ישראל לאורך הדורות "אוכל" משכר עמידתו המופלאה של אברהם אבינו בניסיון העקדה (רש"י בראשית כב, ו). אודות עצי העולה והאש לא ראיתי רמזים מיוחדים אצל המפרשים, על כל פנים אלו כלים שנדרשו לצורך קיום המצוה. עם זאת מן הראוי להזכיר את דבריו הנפלאים של הרמב"ן (בראשית כב, ג) אודות עצי העולה. אברהם אבינו היה כה זריז במצוות ה' עד שהיה מוכן לבקע עצי עולה עם שחר ולשאת אותם עמו על החמור דרך שלושת ימים, שמא לא ימצא במקום עצים ראויים. חז"ל (פסיקתא זוטרתא בראשית כב, ג) אומרים שבזכות בקיעה זו נבקעו להם לישראל מי ים סוף בצאתם ממצרים. לשאלתך השניה אודות העברת העצים בלבד-בדווקא לידי יצחק נדרש האלשיך הק' (בראשית כב, ו), וזו לשונו: "ואפשר שעשה כן - לשים העצים על יצחק - למען יתעורר כי אליו נוגע הדבר לראות מה בפיו, ושיבא לו הדבר לאט לאט ולא פתאום כמו רגע. וגם שיבין מעצמו ולא יצטרך לאמר אליו הדבר בפירוש, וטוב הוא שישאל יצחק איה השה, וישיב לו אלהים יראה לו השה כו', כמשיב על דבר ולא כמתחיל לאומרו מאליו, כי לא יעצר כח פתאום להתחיל מעצמו לאמר לבנו יחידו הנני בא לשוחטך, מה שאין כן אם יצחק יבין מעצמו ומתחיל מאמריו, ויבא אביו אחריו וימלא את דבריו". שאלתך השלישית נשאלה על ידי סבי מורי ר' אשר וסרטיל ז"ל לפני שנים רבות. על שאלה זו השיבה סבתי שתח' שאת הסכין-המאכלת אין נושאים בגלוי. סבי שמח לשמוע את ההסבר הנאה וסיפרו לידידו המלומד ר' יהודה קיל ז"ל, עורך "דעת מקרא". לשמע הדברים שמח ר' יהודה קיל והחליט לשבץ הסבר זה בביאור "דעת מקרא" על ספר בראשית. על שאלתך האחרונה השיב החזקוני (בראשית כב, ט, על פי חז"ל): "ויבן שם אברהם וגו' - ויצחק לא בנה שהרי הטמינו אביו בשעת הבנין שלא יפיל עליו השטן אבן לפוסלו במום". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il