שאל את הרב

  • הלכה
  • ביזוי אוכלים ובל תשחית

זריקת לחם באוויר

undefined

הרב עזריה אריאל

ב אלול תשע"ג
שאלה
האם מותר לזרוק באוויר לחם לחבר שביקש שאתן לו לחם?
תשובה
לשואל, שלום! אסור לזרוק לחם, אפילו אם אינו מתקלקל כתוצאה מכך, וזאת בניגוד למאכלים אחרים, שמותר לזרוק אותם אם הזריקה לא משחיתה אותם (גמרא ברכות נ ע"ב ושולחן ערוך אורח חיים סימן קעא סעיף א ומ"ב ס"ק ט). בשעת צורך גדול ניתן להקל בדבר, מפני שיש ראשונים שהקלו בזה (עיין רמב"ם הל' ברכות פ"ז ה"ט ופסקי תשובות סי' קעא שם), וגם עצם הצורך מוציא את הדבר מכלל ביזיון.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il