שאל את הרב

  • הלכה
  • חזרת הש"ץ

ענית אמן על ברכה שלא שמעתי

undefined

הרב עזריה אריאל

ט אלול תשע"ג
שאלה
שלום וברכה, האם כאשר אדם העולה לתורה, למשל, או מברך כל ברכה אחרת ואני לא שומע בבירור את המילים האם אני יכול לענות אמן? האם יש הבדל האם אני רואה את תנועות שפתיו או לא? וכן לגבי חזרת הש"ץ אם לא שומע את ברכותיו או את הקדיש? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
לשואל, שלום! ניתן לענות אמן גם כאשר לא שמעת את הברכה, אם אתה יודע איזו ברכה הוא מברך ויודע שבדיוק כעת היא הסתיימה, אבל לכתחילה בחזרת הש"ץ יש להשתדל לשמוע את הברכה עצמה. המקור לדין זה הוא גמרא במסכת סוכה (נא ע"ב) שמספרת על בית כנסת ענק שהיה באלכסנדריה, "ובימה של עץ באמצעיתה, וחזן הכנסת עומד עליה והסודרין בידו. וכיון שהגיע לענות אמן - הלה מניף בסודר, וכל העם עונין אמן". מכאן שניתן לענות אמן גם אם לא שומעים את שליח הציבור בעצמו (אם כי בברכות שבהן שליח הציבור מוציא אותך ידי חובה, כגון הברכה על תקיעת שופר, אין יוצאים ידי חובה באופן זה). עיין גם שולחן ערוך אורח חיים סימן קכד סעיף ח ומשנה ברורה ס"ק לג.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il