שאל את הרב

  • הלכה
  • פסוקים ושם ה'

הכנסת וכתיבת פסוק בתוך יין

undefined

מכון התורה והארץ

י אלול תשע"ג
שאלה
שלום וברכה, אדם המכין יין לביתו - האם מותר לו לכתוב פסוק על ניר או על קלף ולשים בעת תסיסת הענבים? האם יש נפקא מינה אם הפסוק מכיל את שם ה’ או לא והאם כתוב על ניר או לא? וכן האם מותר לכתוב על כד החרס בפנים או בחוץ פסוק? עם שם ה’ וללא שם ה’? ישר כח ותזכו למצוות
תשובה
בס"ד שלום וברכת ד' אין לכתוב כל פסוק להטיב עם היין. ונראה שיש בזה איסור חמור, וכדברי הרמב"ם הל' עבודת כוכבים פי"א הי"ב: הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה וכן הקורא על התינוק שלא יבעת והמניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שיישן. לא די להם שהם בכלל מנחשים וחוברים אלא שהן בכלל הכופרים בתורה שהן עושין דברי תורה רפואת גוף ואינן אלא רפואת נפשות שנאמר ויהיו חיים לנפשך. אין להשתמש בפסוקי התורה לרפואה ק"ו לא להצלחת היין וכדו'. ועל כן אפילו שאין איסור גניזה וכדו' אבל עצם הפסוק שמשמש להצלחת היין יש בכך הורדה בקדושה. שבת שלום ושנה טובה בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il