שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הנאה ממעשה שבת

תמונות שצולמו בשבת

undefined

הרב עזריה אריאל

י"ז אלול תשע"ג
שאלה
שלום, לבן דוד שאינו דתי נולדה בת לאחרונה בליל שבת. האם מותר לי להנות (להסתכל, להכניס לאילן יוחסין) מהתמונות שלה שצולמו בשבת? נראה לי סביר להניח שההורים הטריים צילמו את התמונות בשביל עצמם.
תשובה
לשואלת, שלום! מותר להשתמש בתמונות, אלא אם כן יש חשש שהשימוש בהן יגרום לקרוביכם לצלם עבורכם להבא. הרחבה: כשיהודי עושה מלאכה בשבת עבור עצמו, או אפילו עבור אחרים אך ללא בקשתם ובאופן אקראי, מותר לאחרים ליהנות ממנה במוצאי שבת מיד (שו"ע סי' שיח ס"א). לעומת זאת כאשר גוי עושה מלאכה עבור יהודי אין ליהנות ממנה עד שימתין במוצאי שבת משך הזמן הדרוש לעשיית מלאכה זו ("בכדי שיעשה"), כך שהיהודי לא ירוויח מעשיית המלאכה בשבת. הנימוק העיקרי להבדל זה הוא שבגוי יש יותר חשש שיעשה זאת בשביל היהודי, הן מבחינת הסכמת הגוי לעשות והן מבחינת רצונו של היהודי לבקש מהגוי (משנה ברורה שם ס"ק ה). לאור זאת דנו הפוסקים בשאלה מה הדין ביהודי המחלל שבת בקביעות, האם נימוקים אלה שייכים בו או לא (הראשון שייך יותר, השני פחות), וההכרעה המקובלת היא שראוי להחמיר בדבר ולהמתין "כדי שיעשה", אך במקום צורך ניתן להקל ('הצבא כהלכה' עמ' שיט-שכ). ראיית תמונה נחשבת כהנאה לעניין זה (שו"ת יביע אומר ח"ו או"ח סי' לד). ובצילום הקובע איננו רק משך הזמן הנדרש לצילום, אלא גם הסיטואציה שצולמה: אם צולם אירוע מיוחד שאירע בשבת ואינו ניתן לשחזור במוצאי שבת - הצופה בתמונה מרוויח מחילול השבת גם אם המתין את משך הזמן הקצרצר הנדרש לצילום. ברם, כאן מדובר על תמונת התינוקת, שניתן היה לצלם כמוה גם במוצ"ש. אם כן יוצא שלא הרווחתם מחילול השבת, ומותר ליהנות מהתמונה. למרות זאת, אם יש חשש לפי שיקול דעתכם שהשימוש בתמונה יגרום חילול שבת להבא - יש להמנע מכך ('הצבא כהלכה' שם).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il