שאל את הרב

  • כל השאלות

הפסקה באמצע פסוק, שינוי שמות, למה מרים מתה בחו"ל?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ד אלול תשע"ג
שאלה
שלום בבקשה תתן תשובה לשאלות האלה 1. בפרשת פינחס למה אחרי פסוק ויהי אחרי המגפה יש אות פ ואחר כך ימשיך הפסוק ? 2. בנו של דן הוא חושים . למה פסוק אומר משפחת שוחמי למה נשתנה תורה חושים לשוחם? 3. למה מרים לא נכנסה לארץ?
תשובה
לשואל שלום, שמחתי והתרגשתי לקבל את שאלותיך ממרחק. אשיב על השאלות לפי סדרן: שאלה 1: התופעה של אות פ' באמצע פסוק היא אכן נדירה. לפי "בעל הטורים" (במדבר כו, א) הפסקה זו הפסיק משה כדי להפריד בין המגפה למנין, שלא תשלוט המגפה בפקוד אותם. הסבר אחר מובא בחזקוני. לדבריו, ההפסקה באמצע פסוק באה לציין שכאן נפסקה גזרת מתי מדבר ומכאן ואילך בא מנין הבנים שנכנסו לארץ - מבן עשרים שנה ומעלה. ולפי רש"ר הירש: "הפרשה מסתיימת באמצע הפסוק אחרי משפט הרישא, ואילו משפט הסיפא מתחיל פרשה חדשה, ללמדנו שאחרי מות הנצמדים לבעל פעור נפתח פרק חדש וטהור בחיי העם". שני הסברים נוספים מובאים באור החיים הק' שם. שאלה 2: כשמשוים את שמות המשפחות בפרשת פינחס לשמות יורדי מצרים רואים שחלק מהשמות אינם זהים, אלא רק דומים, וכבר העיר על כך רש"י: "לזרח - הוא 'צוחר' (בראשית מו, י), לשון צהר" (פסוק יג). "לאזני - אומר אני שזו משפחת 'אצבון' (בראשית מו, טז), ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו" (פסוק טז). "לישוב - הוא 'יוב' האמור ביורדי מצרים (בראשית מו, יג)" (פסוק כד). "לאחירם - הוא 'אחי' שירד למצרים (בראשית מו, כא), ולפי שנקרא על שם יוסף שהיה אחיו ורם ממנו נקרא 'אחירם'" (פסוק לח). "שפופם - הוא 'מופים' (בראשית מו, כא), על שם שהיה יוסף שפוף בין האומות" (פסוק לט). "לשוחם - הוא 'חושים' (בראשית מו, כג)" (פסוק מב). על פי מדרש אגדה (לפסוק מ) ניתן למצוא הסבר לשינוי שמו של חושים. כך נאמר שם: "לדן לא היה אלא בן אחד והורד למצרים ושמו חושים, ואף הנה אינו חושב אותו אלא בית אב אחד, שוחם הוא חושים, ולמה נקרא שמו 'חושים'? שהיו לו בנים כחושים של קנים. דבר אחר למה נקרא שמו חושים? שהיה שחור בגופו והיה כבד אזן". מסביר הרב מנחם מנדל כשר ב"תורה שלמה" (אות סח): "נראה שדורש את שני השמות ששוחם הוא שחור, עיין ערוך ערך שחם, וחושם הוא מענין חוש השמיעה". כלומר הוא היה שחום בגופו ועל כן נקרא 'שוחם' וכן היה כבד שמיעה, חוש השמיעה שלו היה פגוע, ובשל כך נקרא חושים. שאלה 3: באשר למיתת מרים דווקא בחוץ לארץ ראה דברי בעל ה"שם משמואל" לפרשת חקת (שנת תר"פ ד"ה ויבואו) המבאר שהנהגתם של משה, אהרן ומרים היתה מתאימה לדור המדבר ולא לבאי הארץ. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il