ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
סופ"ש "העצמה אישית". הירשמו לפני שהחדרים אוזלים!

גיטה וידה באין כאחד | שאלות ותשובות | אתר ישיבה

Bookmark and Share RSS לנושא זה Rss אפשרויות חיפוש
שלום אורח, ( התחבר / הרשם )


כ"ו אלול תשע"ג

גיטה וידה באין כאחד


כולל דיינות פסגות

שאלה:
נסתפקתי בדבר המגרש את אשתו בנידתה ורוצה להושיט לה גט - דקי"ל דאסור להושיט מידו לידה דבר, אי אמרינן בזה דאין לו תקנה אלא שיגרש ע"י שליח (או יניח בחצירה), או דלמא אמרינן בכי האי גוונא ’גיטה וידה באין כאחד’ דכיוון שסו"ס ע"י נתינת הגט שוב איננה אשתו ובאישה זרה שרי להושיט מידו לידה (דרק באשתו גזרו) נמצא שלא עבר על איסור הושטה- ועל כן שרי לתת הגט מידו לידה ממש לכתחילה.
והם מעשים בכל יום- דרוב המגרשים נשותיהן מסתמא עושים כן לאחר שלא חיו ביחד זמן רב והאישה לא טבלה ליטהר מנידתה. (וקשה בעיני לומר דכיוון שאין כאן חשש קורבה שכן סו"ס מרחיקה- לכן לא גזור רבנן, שהרי אף בבטל הטעם לא אמרינן בטלה התקנה)

תשובה:
שלום,
אין איסור לתת גט ליד אשתו גם כשהיא טמאה נידה, כיוון שאינו נוגע בה, לא אסרו בכגון זה שהוא בפרהסיא במקום בית דין, בדבר שאינו שכיח, וראיה לדבר, ממה שיש פוסקים שהתירו לחתן לתת טבעת על יד אשתו למרות שהיא נידה כדי לקדשה, וכמו שנוהגים כיום, ואם כך בזמן חיבת חופה קל וחומר לענין נתינת גט.

בברכת התורה,
הרב מרדכי רוימי


ברצוני לשאול שאלה בהמשך לתשובה זו

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il