שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • יום הכיפורים

התרעננות בממחטה לחה ביום הכפורים - המשך

undefined

הרב יצחק בן יוסף

כ"ה אלול תשע"ג
שאלה
שלום וברכה הרב שליט"א השיב להתיר להתרענן בממחטה לחה ביום הכיפורים, כאשר היא אינה רטובה ממש אלא ב’טופח שלא על מנת להטפיח’, ונסתייע מפסקי הגר"מ אליהו זצ"ל לענין איסור סחיטה. אך לעניות דעתי יש לדחות ההשוואה, כי לענין סחיטה אכן כל שאין ביוצא ממנה נוזל המרטיב אחרים - אין זה בגדר סחיטה, שהרי לא יצא ’משקה’, משא"כ לענין רחיצה יתכן ודי בלחות המועטת שעל העור, להיחשב כרחיצה, אעפ"י שאין בו כדי להטפיח אחרים. וסוגיית הגמרא (ביומא עח.) מדברת ב’כלים נגובים’ שאולי אין בהם כדי להרטיב כלל אלא לצנן משהו. והרי החוש מעיד שכשמנגבים באותן ממחטות, העור מתלחלח, הגם שאינו מרטיב אחרים. בכבוד, ובברכת כתיבה וחתימה טובה.
תשובה
הספק שהעלית הם צדדי הספק בנוגע לפסק, אך הגר"ד ליאור שהצעתי את הדברים בפניו הורה להתיר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il