שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

שטיפת רצפה בשבת וחג עם מטלית לחה

undefined

כולל דיינות פסגות

כ"ט אלול תשע"ג
שאלה
היום מצויה מטלית רצפה לחה חד פעמית (בדומה למגבונים לחים לתינוק). האם יהיה מותר לכתחילה להשתמש בה?
תשובה
שלום. המלאכה השייכת לעניינו היא מלאכת דש/מפרק. נחלקו הראשונים ב'פסיק רישה דלא ניחא ליה' אם אסור מדרבנן. השו"ע (שכ, יח) הביא מחלוקתם לגבי הידוק בד בפתח החבית. אולם במסקנת דבריו, העמיד על מנהג העולם, כיון ויש צד נוסף, שאם הנוזל הולך לאיבוד, בטל שם מלאכת דש/מפרק. תכלית השימוש ב'מגבונים לחים', היא בעבור הלחות שעל גבי המגבון, שתדביק את הלכלוך למגבון, ואין צריך לנוזל הבלוע בהם. אם נסחט נוזל מהם, הרי הוא הולך לאיבוד, ולכן לא יהיה שם מפרק/דש. עוד יש לסמוך על הראשונים, שכתבו שאין דישה אלא בגידולי קרקע. לכן האיסור בסחיטת מגבונים אינו אלא מדרבנן. כיון ומגמת השימוש הוא בלחות שעל גבי המגבון, אם יסחט נוזל הרי הוא מוגדר כ'פסיק רישיה דלא ניחא ליה' באיסור דרבנן שרוב הראשונים שהתירו. לכן ניתן להשתמש, בעדינות שלא יצאו הנוזלים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il