שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ספר במדבר

מניין ותפקידי הלווים

undefined

הרב רפאל וסרטיל

ט"ז כסלו תשע"ד
שאלה
לרב שלום, מהי הסיבה שלא ספרו את עמ"י במפקד של עמ"י? 2.רש"י בפירושו כותב שהם ליגיון של מלך מה הכוונה? 3.למי אסור להתקרב למשכן? 4.מדוע הזר הקרב יומת?מיהו אותו זר? 5.מהי הסיבה שאת הלווים ספרו מגיל חודש? 6.למה נקרא המשכן משכן העדות? 7.מדוע התגוררו הלווים בעת החנייה שלהם במדבר סביב משכן העדות?
תשובה
לשואל שלום, 1. במפקד השבטים הפותח את ספר במדבר נמנו ישראל ונמצא מספרם: 603,550. 2. שבט לוי מכונה "לגיון של מלך" בהיותם משרתי ה', הם מעין גדוד חיילי המלך, משרתיו הקרובים, לכן ראוי היה למנתם בפני עצמם. 3-4. כל אדם שאינו מבני לוי מוזהר (במדבר א, נא) שלא להתקרב לעבודת בני לוי, שלא יפרוק או יקים את המשכן במקום בני לוי. והוסיף הרש"ר הירש שם: "גם הלויים היו רשאים להתקרב לעבודת המשכן רק על פי פקודה מחייבת; כל מי שלא נתחייב, לא היה רשאי, ודינו כזר. ואפילו בן לוי היה רשאי לעשות רק אותו שירות, שהוטל עליו על פי חלוקת העבודה; ואסור היה לו לעבור מתפקיד לתפקיד: "נקיטינן משורר ששיער בשל חבירו במיתה" (ערכין יא ע"ב). יתר על כן: כשם שבן לוי היה חייב להתרחק מעבודת הכהונה, כן היה גם הכהן אסור בעבודת הלויים". 5. מפקד הלויים שבפרק ג מטרתו מנייה זו היתה כדי לפדות את בכורות ישראל. ומפני שבכור נפדה מבן חודש ומעלה (ראה במדבר יח, טז), אף מניית הלויים היתה "מבן חדש ומעלה". 6. חז"ל (שמות רבה נא, ד) מבארים ש"משכן העדות" נקרא כך משום שעדות הוא לישראל שמחל להם הקדוש ברוך הוא. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il