שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גיור וגרים

בני בניו של המן הרשע

undefined

הרב עזריה אריאל

י תשרי תשע"ד
שאלה
בהמשך לתשובה שכתבתם, שגוי יכול להתגייר ולהגיע לרמות גבוהות של לימוד תורה (שמעיה ואבטליון שהם צאצאים של המן הרשע), אני שואל לפני כן, איך קיבלו אותם לגיור? הרי אנו מצווים להשמיד את זרע עמלק!
תשובה
לשואל, שלום! על שאלתך נאמרו במפרשים כמה תשובות, ונזכיר מקצתן: א. מקבלים גרים מעמלק אם באו שלא בשעת מלחמה (חזון איש יו"ד סי' קנז סק"ה, ועיין רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ד, שניתן לעשות שלום עם עמלק). ב. "מבני בניו" - לאו דווקא, אלא צאצאיו מבת עמלק שנישאה לגוי מעם אחר, ובגויים הולכים אחר הזכר ואינו עמלקי ('גליוני הש"ס' בגיטין נז,ב). ג. קיבלו אותם כי לא ידעו שהם מעמלק והסתמכו על הרוב שאינם עמלקים, ורק לאחר מעשה התברר שהם זרע עמלק (רבי חיים פאלאג'י, בספר 'עיני כל חי' על סנהדרין צו,ב). ד. יש גורסים בגמרא בסנהדרין צו ע"ב: "מבני בניו של נעמן" ולא "המן" (בעל הטורים על התורה, שמות כח,ז).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il