שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות כלליות

האם יהיה חידוש במעשי בראשית?

undefined

הרב רפאל וסרטיל

י"ב תשרי תשע"ד
שאלה
שלמה המלך כתב "אין חדש תחת השמש",ואילו הנביא ישעיה אמר "כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה", איך זה מסתדר?
תשובה
לשואל שלום, אכן המפרשים בספר ישעיה (סה, יז) הרגישו בשאלתך והסבירו את הדברים שלא כפשוטם, כלומר אין מדובר על בריאת שמים וארץ חדשים ממש אלא כאילו חדשים. עם זאת רש"י שם מביא יש אומרים הסוברים כי בריאת השמים והארץ החדשים היא כפשוטה. לפי יש אומרים אלו צריך להסביר את הנאמר בקהלת לאור דברי חז"ל במסכת שבת (ל ע"ב): "דרש רבן גמליאל: עתידה אשה שתלד בכל יום, שנאמר: 'הרה ויולדת יחדיו' (ירמיה לא), לגלג עליו אותו תלמיד, אמר, והא 'אין כל חדש תחת השמש' כתיב, אמר ליה, בא ואראך דוגמתו בעולם הזה, נפק אחוי ליה תרנגולת". כלומר כל דבר שעתיד להתחדש, ישנה הכנה לכך המוטבעת בבריאה מתחילה. בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il