שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום טוב

מנגל ביום טוב

undefined

הרה"ג דוב ליאור

ט"ו טבת תשע"ד
שאלה
בשאלה שמופיעה באתר משנת תשס"ט נכתב שמותר לנפנף כשעושים על האש ביום טוב, ואילו בשאלה משנת תשס"ו משמע שאסור בגלל כיבוי. האם התשובה האחרונה (תשס"ט) היא דעת הרב בנושא ? כלומר מותר לעשות על האש וגם לנפנף ? האם יש דעות אחרות ידועות שפורסמו בנושא ?
תשובה
הרמ"א (שו"ע או"ח סימן תקיד סעיף א) פוסק (כהרא"ש, הר"ן, המרדכי והרשב"א) דכיבוי לצורך אוכל נפש מותר, כגון קדרה שהאש תחתיה גדולה והאוכל עלול להיחרך, אם אין אפשרות אחרת לבשל, מותר לכבותה. לפי"ז נלע"ד שגם נפנוף ועירבוב גחלים מותר ביו"ט למרות שבפעולות אלו יש גם כיבוי. וכן מובא במ"ב (סימן תקב סעיף א או"ק ו, בשם הח"א) דמותר לנפח על האש בכלי העשוי מנוצות קשות, מפני שזאת הדרך להגביר את האש.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il