שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הלכות בישול כלליות

התנהלות עם תנור שבת

undefined

הרב עזריה אריאל

כ"ח תשרי תשע"ד
שאלה
שלום רב... ברשותכם אשמח אם תענו על שאלתי.... איך מתנהלים עם תנור שבת....האם מותר להכניס ולהוציא את האוכל חופשי או שיש מגבלות כמו בפלטת שבת? תודה מראש :)
תשובה
לשואלת, שלום! גם בתנור עם 'מצב שבת', שהטמפרטורה שלו קבועה לכל אורך השבת, יש להקפיד שלא לחמם נוזל קר כמו שמקפידים בפלטה, והוא חמור יותר מפלטה, ובדרך כלל אפילו מאכל יבש אסור להכניס לתוכו בשבת כדי לחמם אותו. בשעת הדחק ניתן להתיר את חימום האוכל היבש בתנאים הבאים: האוכל יוכנס לכלי שלא מקובל לאפות בו (כלומר, סיר ולא תבנית), הכלי יונח מעל כלי נוסף (רשת לא מספיקה; אפשר כלי דק, אבל משהו שלא מקובל להניח עליו בתנור), ואם אפשר - שהתנור יושאר פתוח מעט (אלא אם כן יש בכך בעיה בטיחותית). אפשרות אחרת, שגם בה יש להניח על גבי כלי אחר: אם התנור מופעל באמצעות שעון שבת, ניתן להניח את המאכלים בזמן שהוא קר. הרחבה: הכנסת מאכל מבושל ויבש לתנור בשבת איננה בישול, וגם אין בה איסור "הטמנה" מאחר שהכלי עם האוכל אינו צמוד לדפנות התנור (שולחן ערוך סי' רנז סעיף ח). הבעיה במקרה זה היא שאסור לעשות בשבת פעולה הנראית כמו בישול ("מיחזי כמבשל"). במובן זה התנור חמור מן הפלטה, כי ההנחה על הפלטה איננה נראית כבישול, משום שהיא מיועדת לחימום; ויש שהתירו את ההנחה עליה רק באמצעות כלי נוסף המפריד בין הפלטה לסיר, כדי שיהיה ברור יותר שמדובר בחימום בלבד. אולם התנור מיועד לאפיה ולכן ההכנסה אליו עלולה להראות כאפיה בשבת. כך נאמר בגמרא (שבת לז ע"א) ובשולחן ערוך (סי' רנג ס"ב), שאפילו בתנאים שבהם מותר להחזיר תבשיל לתנור - אין להחזיר לתוכו, אלא רק מעליו, משום שהדבר נראה כמבשל (משנה ברורה שם ס"ק נח). לפיכך, הדעה המקובלת בפוסקים היא שאסור לחמם דברים בתנור (שמירת שבת כהלכתה, מהדו' תשל"ט פרק א סעיף יח, בהערה; ילקוט יוסף שבת ח"א עמ' קב: "נכון להחמיר"). אך יש מהפוסקים שהתירו גם בתנור באופנים מסוימים שבהם הדבר ניכר שאין זה בישול אלא חימום דבר מבושל: כאשר יש הפסק של כלי (משנה ברורה סי' שיח ס"ק צד; והעיר עליו החזון איש, מועד סי' לז, ט), או בסוג מאכלים שלא מקובל לאפותם בתנור (שערי תשובה על השו"ע שם סט"ז). ומאחר שמדובר במחלוקת פוסקים באיסור דרבנן, יש להקל בשעת הדחק בתנאים שהוזכרו לעיל, בהתחשב בכך שגם ההעברה ל"מצב שבת" היא היכר נוסף שלא מדובר בבישול אלא בחימום. על האפשרות להניח בזמן שהתנור עדיין קר כתב הרב מלמד ב'פניני הלכה' (פרק כא) בשם כמה פוסקים, משום שבזמן ההנחה הדבר לא נראה כבישול (אציין שלדעתו הדבר מותר גם שלא בשעת הדחק, אולי משום שבדרך כלל באפייה מקובל להפעיל את התנור לפני הנחת האוכל; וצריך עיון).
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il