שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גוים והיחס אליהם

גניבה מגוי שונא ישראל

undefined

הרב עזריה אריאל

ו מרחשון תשע"ד
שאלה
האם מותר לגנוב מגוי שונא ישראל, ולקחת את הכסף לצרכי ישראל?
תשובה
לשואל, שלום! ההלכה שגזל הגוי אסור איננה מבחינה בין גוי אוהב ישראל לשונא ישראל, וגם ייעודו של הכסף איננו מכשיר את הגזילה. כך לשון הרמב"ם (הלכות גזלה ואבדה פרק א הלכה ב): "ואסור לגזול כל שהוא דין תורה, אפילו גוי עובד עבודה זרה אסור לגזלו או לעשקו, ואם גזלו או עשקו יחזיר" (כיוצא בו בשו"ע חו"מ סי' שנט ס"א). רק במלחמה בין ישראל לאומות העולם יש היתר עקרוני לקחת את רכושם, ככתוב: "ואכלת את שלל אויביך" (דברים כ, יד, וספרי שם; רמב"ם הל' מלכים ו,ד). ההחלטה על פתיחה במלחמה מסורה לשלטון, והוא גם רשאי להגביל את זכות החיילים לקחת מן השלל, כמקובל בצה"ל כיום.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il