שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות פרטיות בסוגיות שונות

הקשר בין עשרת הדברות לעשרת המכות ולעשרה המאמרות

undefined

הרב רפאל וסרטיל

כ"ח מרחשון תשע"ד
שאלה
האם יש קשר בין עשר המכות לעשר הדיברות לעשר המאמרות לכל אחת בנפרד? למשל: בין בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, אנוכי, דם. בין ויאמר אלוקים יהי אור, לא יהיה לך, צפרדע. וכו׳
תשובה
לשואל שלום, אכן לא לחינם נקבע מספרם של המאמרות, המכות והדברות. חז"ל קושרים ביניהם, כפי שניתן לראות בפסיקתא רבתי (פיסקא כא - י' הדברות פ' קמייתא), שם ישנה הקבלה בין עשרת הדברות לעשר המכות: "נאמרו עשרת הדברות כנגד עשר מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים" וכו'. כדאי לעיין שם לגבי הפירוט. ובאשר להקבלה בין עשרה מאמרות לעשרת הדברות ראה בזוהר הקדוש (ח"ג דף יא). וכך כתב רבי אברהם סבע, בעל ספר "צרור המור" בפירושו לפרשת וארא: "ולפי שידוע שהעולם נברא בעשרה מאמרות בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. יהי רקיע. תדשא הארץ. יהי מאורות. וכן כולם ופרעה כפר בכולם. ראוי היה שילקוהו בעשר מכות. כנגד י' מאמרות שבהם נברא העולם... ולכן הביא עליהם י' מכות כנגד י' מאמרות וכנגד י' הדברות כי זה לעומת זה עשה האלהים. ולכן כתבו במדרש הנעלם עשרה עשרה הכף בשקל הקדש. עשרה עשרה למה אלא י' למ"ת י' למעשה בראשית. כתיב אני ה' אלהיך וכתיב יהי אור. דהא קב"ה אור איקרי. וכנגד זה לקה אור שמשם. וכן בשני ויהי מבדיל בין מים למים. ובמ"ת לא יהיה לך אלהים אחרים שנקראו בורות נשברים. והקב"ה נקרא באר מים חיים. וזהו ויהי מבדיל בין מים למים בין מים מרים למים מתוקים. ולכן נהפכו יאוריהם לדם. וכן כל דיבור ודיבור היה כנגד מאמר אחד. וכל מכה ומכה כנגד דיבור ומאמר אחד. וזהו הנכון באלו המכות והמעיין ימצאהו ואם אמצא המאמר אכתבהו". בברכה נאמנה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il