שאל את הרב

  • הלכה
  • זמני התפילה והיום

זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט מרחשון תשע"ד
שאלה
מהו הזמן המוקדם ביותר להניח טלית ותפילין ?
תשובה
זמן טלית ותפילין המוזכר בתלמוד משיכיר בין תכלת ללבן .ויש מדד נוסף שיכיר את חברו הרגיל עמו בריחוק ארבע אמות. השו"ע (יח ,ג)מזכיר את המדד הראשון. והרמ"א הוסיף שנוהגים כמרדכי מעלות השחר. אך האחרונים :גר"א ופמ"ג פסקו להלכה כהשו"ע . מתי זמן משיכיר בין תכלת ללבן ?מעבר לקושי למדוד זאת. יש כמה דעות בנושא . הדעה המקילה ביותר מובאת בכף החיים (שם יח) מנהג ירושלים שעה רגילה לפני הנץ בין בקיץ בין בחורף. וכן כתב הרב טיקוצינסקי (ספר ארץ ישראל א,ד) כדעה זו והוסיף "כיון דשיעורים ...אלו לא הובררו לנו לכן הנהיגו שיעור זה"
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il